“ROBOTİĞİN BABASI ER-REZZÂZ EL-CEZERÎ'YE THY SKY-LIFE OCAK SAYISINDA
GENİŞ KAPSAMLI OLARAK YER VERİLDİ.”http://www.turkishairlines.com/tr-tr/skylife/2013/ocak/makaleler/robotik-ilminin-babasi-elcezeri.aspx