2013-2014 Güz dönemi açılabilecek seçmeli ders ve sorumlu öğretim üyesi listesi

Taşıma sistemleri

Şahin Yıldırım

Otomotiv mekatroniği

İkbal Eski

Hidrolik pnömatik sistemler

Selçuk Erkaya

Kablosuz sensör ağları

Muzaffer Kanaan

Robotik sistemlerde görüntü işleme

Veysel Aslantaş

Endüstriyel sistemlerde gürültü

Hürvet Sarıkaya

Mekatronik uygulamalarda grafik ve animasyon

Serkan Öztürk

Donanım tanımlama dilleri

Selçuk Ökdem

Katı şekillendirme metotları ve montaj

Emir Esim

Mikrodenetleyicilerle gömülü sistem tasarımı

Selami Parmaksızoğlu

Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

Mustafa Alçı