Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Kanaan Amerika’da Workshop UWBAN-2013 Konferansında oturum başkanlığı yapmış ve bildiri sunmuştur.