2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılan Seçmeli Dersler

Yapay Sinir Ağları ve Mühendislik Uygulamaları

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM

Modern Kontrol Teknikleri

Yrd. Doç. Dr. İkbal ESKİ

Mekanik Sistemlerin Analizi ve Tasarımı

Doç. Dr. Selçuk ERKAYA

Sayısal İşaret İşleme

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer KANAAN

Sonlu Elemanlar Analizine Giriş

Öğr. Gör. Emir ESİM

Girişimcilik

Prof. Dr. Ali KAYA