Temel Elektrik Devre Laboratuvarı dersi alan öğrencilerin dikkatine!

Temel Elektrik Devre Laboratuvarı 3. Quizi 07/05/2014-Çarşama günü saat 12:00'de yapılacaktır.