Temel Elektrik Devre Lab. dersi telafi sınavı 22.05.2014 Perşembe günü saat 13.00’da G-106 dersliğinde yapılacaktır.