2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Mazeret Ders Kaydı Uygulaması Kaldırılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin mutlaka normal ders kaydı döneminde (08.09 – 12.09.2014) ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Normal ders kaydı döneminden sonraki hafta (15.09 – 19.09.2014) sadece ders kaydı yaptırmış olan öğrencilerin ders ekleme ve çıkarma (“Ekle-Sil”) işlemleri yapılacaktır.


2014 Yaz Döneminde staj yapan öğrenciler, zorunlu durumlarda stajlarını eğitim-öğretim döneminin ilk haftasında da stajlarına devam edebileceklerdir.


Erasmus vb.  nedenlerle normal kayıt döneminde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin ders kayıt işlemleri ilgili fakülte yönetim kurulu kararının çıkmasından sonra ayrıca yapılacaktır.


Bölüm Başkanlığı