2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Sınıf Danışmanları

 

1. Sınıf

I. Öğretim

Arş. Gör. Erdem ARSLAN

II. Öğretim

Doç. Dr. Selçuk ERKAYA

2. Sınıf

I. Öğretim

Arş. Gör. Ahmet KIRNAP

II. Öğretim

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer KANAAN

3. Sınıf

I. Öğretim

Arş. Gör. Memduh SUVEREN

II. Öğretim

Öğr. Gör. Emir ESİM

4. Sınıf

I. Öğretim

Arş. Gör. Şaban ULUS

II. Öğretim

Arş. Gör. Sertaç SAVAŞ