4. Sınıf Öğrencilerine Teknik Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Duyuru

 

Teknik seçmeli derslerdeki yüksek öğrenci sayılarından dolayı öğrenciler ders kayıt döneminde sadece 2 teknik seçmeli derse kayıt yaptırabileceklerdir.

 

Belli bir alanda bilgi ve becerilerini geliştirmek maksadı ile 3. Teknik seçmeli dersi fazladan almak isteyen öğrenciler, önceden dersten sorumlu öğretim elemanını bilgilendirmek ve onun olurunu almak kaydı ile, derse gayrı resmi olarak devam edebilirler.

 

Bölüm Başkanlığı