Mühendislik Matematiği dersi Mazeret sınavı 20 Mayıs Çarşamba saat 15:00’de yapılacaktır.

Mekatronik Sistem Tasarımı dersi Mazeret sınavı 20 Mayıs Çarşamba saat 15:00’de yapılacaktır.


Doç.Dr. Selçuk ERKAYA