Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29/05/2015 1212/29032 sayılı yazısı gereği, öğrencilerin kendi
memleketlerinde anayasal ve demokratik seçime katılma haklarını kullanabilmeleri için, daha önceden
final programında ilan edilen bitirme sunum tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle
bitirme ödevi sunumlarının 10.06.2015 Çarşamba günü yapılacağı ilan olunur.

Sunum programı ve öğrenci listesi.