“Sayısal İşaret İşleme” dersini seçen öğrencilerin dikkatine:

 

3. sınıfta verilmekte olan “İşaretler ve Sistemler II” dersi bu derse esas teşkil etmekte olup, sadece ilgili dersi 3. Sınıfta alıp geçmiş öğrencilerin bu dersi almaları tavsiye edilmektedir.