28-04-2016 tarihinde yapılacak olan Mekatronik Laboratuvarı-2 dersi 05-05-2016 tarihine ertelenmiştir.