• Elektronik Sistemler Laboratuvarı dersinde; 31 Mart Cuma günü "Devrelerde kullanılan elemanların tanıtılması" deneyi, 7 Nisan Cuma Günü "Opamp 2" deneyi işlenecektir.
  • Mekatronik Laboratuvarı 2 dersinde; 31 Mart Cuma günü deney yapılmayacak, 7 Nisan Cuma günü "Cosimir Laboratuvarı" deneyi işlenecektir.
  • 10 Nisan 2017 Pazartesi tarihinde Saat 12:00'de Temel Elektrik Devre Laboratuvarı dersinin Quizi yapılacaktır.
  • 10 Nisan 2017 Pazartesi tarihinde Saat 10:00'da Elektronik Sistemler Laboratuvarı dersinin Quizi (Diyot, BJT, Opamplar, Devrelerde kullanılan elemanların tanıtılması deneylerinden) yapılacaktır. (106-105-103)
  • 10 Nisan 2017 Pazartesi tarihinde Saat 11:00'de Mekatronik Laboratuvarı 2 dersinin Quizi (Ölçme ve Değerlendirme, Hidrolik-Pnömatik sistemler, CAD-CAM ve Cosimir deneylerinden) yapılacaktır. (106-105-103)
  • Yapılan Quizlerin ortalamaları Vize 2 notu yerine geçeceği için ilgili derslerden muaf olan öğrencilerin de quizlere girmesi zorunludur.
  • 17-28 Nisan tarihleri arasında vizelerden dolayı Laboratuvar dersleri işlenmeyecektir.