Bölüm Vizyonu

  • En son bilimsel ve teknolojik bilgiyi elde edip; yeniden üretmeye yönelik bir alt yapı oluşturmak,

  • Uluslararası rekabete hazır, ülke gelişmesine yönelik yeni kuşaklar yetiştirmek,

  • Üniversite-Sanayi işbirliğinin en iyi şekilde yaşama geçirilmesi konusunda hamleler yapmak.


Bölüm Misyonu


  • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır insan gücünü yetiştiren;

  • Öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandıran, Ar-Ge ile Tasarım Proje yarışmalarına teşvik eden eğitim ve öğretim ortamı sunan;

  • Uluslararası standartlarda araştırma ve bilimsel yayın yapan bilim insanına ihtiyaç duyduğu altyapıyı ve ortamı değişik projelerle sağlayan;

  • Ulusal değerlere duyarlı, çözüm üreten bir bölüm olmaktır.