Duyurular


Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.01.2018 tarihli toplantısında uygun bulunan
"Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yurtdışından Gelecek Yabancı Uyruklu Öğrencilere
Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca burslandırılan YÖK Burslusu yabancı
uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına
(Mevlana, Erasmus+, vb.) katılamayacağına, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.04.2018
tarihli toplantısında karar verilmiştir.


İlgili öğrencilere duyurulur...