DuyurularTÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca üniversite öğrencilerini
ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda çalışmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla 2238
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri
Yarışması ve 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması her yıl eş zamanlı
olarak düzenlenmektedir.


Yarışmalara ait 2018 yılı ilanları internet sitelerinde yayınlaşmış olup, başvurular 7 - 25
Mayıs tarihleri arasında e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak alınacaktır.

Yarışmaların İnternet Adresleri:
www.tubitak.gov.tr/bideb/2238
www.tubitak.gov.tr/bideb/2241b
www.tubitak.gov.tr/bideb/2242