Duyurular


Yürütücülüğünü Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim

üyesi Doç. Dr. Volkan RODOPLU tarafından yapılan, 15 Kasım 2018 tarihinde başlamış olan

ve 3 yıl sürecek TÜBİTAK 1001 projesinde görevlendirilmek üzere; Türkiye'de herhangi bir

üniversitede Yüksek Lisans veya Doktora programına kayıtlı veya yakın tarihte kayıt yaptıracak

olan iki (2) adet TÜBİTAK 1001 Proje Bursiyeri istihdamına ilişkin yazı için

"tıklayınız."