Duyurular

Bölümümüz mezuniyet dereceleri

1-) Fatih DURSUN 1031110158 3.71
2-)Abdullah Harun KARA 1031110156 3.67
3-)Harun YAMAN 1031110183 3.47


Mezuniyet derecelerine itiraz etmek isteyenler 14.06.2017 saat 15:00'a kadar Bölüm Başkanlığına başvurmalıdırlar.
Bu süreden sonra yapılacak itirazlar değerlendirilmeyecektir.


Mezuniyet dereceleri aşağıdaki şartları yerine getiren öğrenciler arasından oluşturulmuştur.
a) Öğrenci hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmalıdır.
b) Öğrenci 2013 ve sonrası müfredata tabii olmalıdır.
c) Öğrenci 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi itibari ile Final sınavı sonuçlarına göre almış olduğu tüm derslerden geçmiş olmalıdır.
d) Öğrenci yapması gereken tüm dönem stajlarını tamamlamış olmalıdır.