Duyurular

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan önlisans ve lisans öğrencisinin / öğrencilerinin akademik danışmanları yardımıyla hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine / teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 2209 - A ve TÜBİTAK2209 - B programlarının başvuru aşaması 25.04.2023 tarihi itibariyle başlamıştır. Dekanlığımız tarafından Lisans ve Önlisans öğrencilerimize TÜBİTAK 2209 - A / B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri hazırlama eğitimi verilecektir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında öğrenim görmekte olan önlisans ve lisans öğrencilerimiz için eğitim 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 14.00 olarak planlanmıştır.


ZOOM BİLGİLERİ

WEB SEMİNERİ ID: 982 8322 8578

PASSWORD: 190078

LINK: https://erciyes-edutr.zoom.us/j/98283228578?pwd=ZGFnaldQYUtsMVkrSS9jVGVOSlpoUT09

Tarih: 8 Mayıs 2023

Saat: 14.00