Misyon & Vizyon

Bölüm Misyonu

1 - Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır insan gücünü yetiştiren bir bölüm olmak,

2 - Öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandıran, AR-GE ile tasarım proje yarışmalarına teşvik eden eğitim ve öğretim ortamı sunan bir bölüm olmak,

3 - Uluslararası standartlarda araştırma ve bilimsel yayın yapan bilim insanına ihtiyaç duyduğu altyapıyı ve ortamı değişik projelerle sağlayan bir bölüm olmak,

4 - Ulusal değerlere duyarlı, çözüm üreten bir bölüm olmaktır.


Bölüm Vizyonu

1 - En son bilimsel ve teknolojik bilgiyi elde edip yeniden üretmeye yönelik bir alt yapı oluşturmak,

2 - Uluslararası rekabete hazır, ülke gelişmesine yönelik yeni kuşaklar yetiştirmek,

3 - Üniversite-Sanayi İşbirliğinin en iyi şekilde yaşama geçirilmesi konusunda hamleler yapmaktır.