Araştırma Konuları

1 - Taşıt Kontrol Sistemleri

Taşıtların kontrol sistemlerinin tasarımı, hız kontrolü, yarı aktif ve aktif süspansiyon sistemlerinin kontrolü, motor kontrol sistemleri, aktarma organları kontrolü, savrulma stabilizasyonu, yalpa dinamiği, taşıt kararlılığı, aktif diferansiyel, aktif direksiyon sistemi, ABS ve ASR kontrol sistemleri, geleneksel kontrol organları ve ileri taşıt kontrol sistemleri.


2 - Yapay Sinir Ağları

Mekanik sistemlerin titreşim analizlerinde ve kontrolünde farklı algoritmalara sahip yapay sinir ağlarının bir analizör veya denetleyici olarak kullanılması.


3 - Mekanik / Mekatronik Sistemlerin Gürbüz Tasarımı

Gerçek çalışma koşullarında var olan fakat modellenemeyen parametrelerin dikkate alındığı gürbüz tasarım yaklaşımları; sistemlerdeki titreşim ve gürültünün ölçümü, analizi ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi; yapay sinir ağları ile sistem modelleme ve optimizasyon yöntemleri ile en iyi parametre seçimi.


4 - Mobil Robotik Sistemlerde Konum Tespiti (Lokalizasyon)

Mobil robotik sistemlerde konum tespiti algoritmaları; cerrahi alanında yeni nesil mikro ve nanorobotik sistemlerin tasarlanması ve kablosuz olarak kontrolü; şahsi ve kablosuz vücut alan ağları ve bunların tıp alanındaki uygulamaları.


5 - Mobil Robot Kontrolü

Mobil robotlarda yörünge planlama ve yörünge kontrolü; mobil robot kontrolünde yapay sinir ağı, PID ve adaptif kontrol yaklaşımları; mobil robot yörünge analizi.


6 - Uygulamalı Robotik

Robotik sistem tasarımı, bilişim teknolojileri, gömülü sistemler, kontrol sistemleri, hareket sistemleri, biyomekanik hareket teknolojileri, askeri savunma ve güvenlik sistemleri, silah teknolojileri, uçuş kontrol sistemleri.