Program Eğitim Amaçları

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği lisans programının eğitim amaçları:

1 - Ülkemiz içinde ve dışında bulunan, AR - GE faaliyeti gösteren firmalarda, vizyonu geniş ve misyon bilinci bulunan, firmalardaki üst yönetim veya değişik pozisyonlarda çalışabilmeye yönelik eğitim verilmesi.

2 - Mekatronik mühendisliği ve uygulama alanlarında firma kurabilmek ve risk yönetimine yönelik eğitim verilmesi.

3 - Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kurumlarında görev alma becerisine yönelik eğitim verilmesi.