BAP Projeleri


Proje BaşlığıProje Yürütücüsü ve AraştırmacılarıProje Tarihi
Robotik Kapsül Endoskopide Lokalizasyon Tekniklerinin İyileştirilmesi (FDK-2018-7833)

Doç. Dr. Muzaffer KANAAN (Yürütücü)

Arş. Gör. Dr. Memduh SUVEREN (Araştırmacı)

2018 - 2022

Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracının Kontrolü için PID Kontrol Organı Parametrelerinin Yapay Zeka Esaslı Teknikler Kullanılarak Ayarlanması (FBA-2018-8391)

Prof. Dr. İkbal ESKİ (Yürütücü)

Arş. Gör. Dr. Şaban ULUS (Araştırmacı)

2018 - 2022
Giyilebilir Dış İskelet (Eksoskeleton) Tasarımı ve Biyomekanik Analizi (FDK-2018-8375)

Doç. Dr. Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA (Yürütücü)

Doç. Dr. Esma UZUNHİSARCIKLI (Araştırmacı)

Öğr. Gör. Dr. İSMAİL ÇALIKUŞU (Araştırmacı)

2018 - 2022
Motor Sayısı Değiştirilebilir Çok Rotorlu Drone Tasarımı ve Uygulaması (FBA-2017-7393)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Yürütücü)

Öğr. Gör. Dr. Nihat ÇABUK (Araştırmacı)

Öğr. Gör. Dr. Veli BAKIRCIOĞLU (Araştırmacı)

2017 - 2020
Araçlarda Makas Sistemlerinin Uzun Ömür Testine Yönelik Stant Tasarımı Ve Prototip Uygulaması (FYL-2018-8602)

Doç. Dr. Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA (Yürütücü)

Cihan TOPAÇ (Araştırmacı)

2018 - 2020
Görme Engelliler için Mobil Robot Tasarımı, Yörünge Planlaması ve Kontrolü (FBD-12-3899)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Yürütücü)

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç SAVAŞ (Araştırmacı)

2012 - 2019
Nesnelerin İnternetinde Veri Analizi İçin Tekrarlayıcı Sinir Ağları Yönteminin Yapay Arı Koloni Algoritması İle Geliştirilmesi (FYL-2017-7662)

Doç. Dr. Rüştü AKAY (Yürütücü)

Ebru YÖNTEM (Araştırmacı)

2017 - 2019
Yapay Arı Koloni Algoritması Kullanılarak Diyabetik Retinopati Hastalığının Tespiti (FYL-2017-7187)

Doç. Dr. Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA (Yürütücü)

Hüseyin Emre CIKIT (Araştırmacı)

2017 - 2019
Tahıl Torbalama Sistemlerinde (Silobag) Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) Temelli Tahıl Durum İzleme (FYL-2017-7141)

Doç. Dr. Muzaffer KANAAN (Yürütücü)

Canset KOÇER (Araştırmacı)

2017 - 2019
Ergonomik EMS Elektro Kas Uyarım Sistemi ile Diyabetik Polinöropati Ağrı Etkilerinin Azaltılması (FYL-2017-7551)

Doç. Dr. Muzaffer KANAAN (Yürütücü)

Şafak GÜZEL (Araştırmacı)

2017 - 2019
Uzuv İşlev Bozukluğu Olan Hasta için Fizyoterapist Tarafından Uygulanan Egzersiz Hareketlerinin Modellenmesi ve Bu Model Vasıtası ile Öğrenebilen Zeki Kontrolcü Tasarımı (FBA-2014-5332)

Prof. Dr. İkbal ESKİ (Yürütücü)

Prof. Dr. Mehmet KIRNAP (Araştırmacı)

Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRNAP (Araştırmacı)

2014 - 2019

Codesys Tabanlı Hareket Kontrolcü ile Kol Profili Otomasyon Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (FYL-2016-6830)

Doç. Dr. Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA (Yürütücü)

Erdi YILDIZ (Araştırmacı)

2016 - 2017
Endüstriyel Robotlarda Kaynak Yörüngesinin Analizi ve Kontrolü (FYL-2016-6348)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Yürütücü)

Arş. Gör. Dr. Burak ULU (Araştırmacı) 

2016 - 2017
Dişeti Morfometrik Değerlendirmelerinde Bilgisayar Destekli Standardize Dijital Fotografik Görüntüleme Yönteminin Güvenilirlik ve Tutarlılığının Değerlendirilmesi için PLC Kontrollü Tam Otomasyonlu Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (TOA-2015-5584)

Prof. Dr. Cem Abdulkadir GÜRGAN (Yürütücü)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Araştırmacı)

Doç. Dr. Turgay TEMEL (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Emir ESİM (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç SAVAŞ (Araştırmacı)

Arş. Gör. Mehmet Yakup SARI (Araştırmacı)

2015 - 2017
Askı Tip Kren Sistemlerinin Farklı Hareket Koşullarında Deneysel Olarak Dinamik Analizi ve Salınım Kontrolü (FCD-2015-5162)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Yürütücü)

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Emir ESİM (Araştırmacı)

2015 - 2017
Uzuv İşlev Bozukluğuna Sahip Olan Hastalar için Öğrenebilen Zeki Kontrolcü Tasarımı (FYL-2015-5884)

Prof. Dr. İkbal ESKİ (Yürütücü)

Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRNAP (Araştırmacı)

2015 - 2016
Yılan Tipi Robot Tasarımı, Protatipi ve Yörünge Analizi (FDK-2014-5143)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Yürütücü)

Ebubekir YAŞAR (Araştırmacı)

2014 - 2016
Zeki Hemzemin Geçiti Tasarımı, Prototip Gerçekleştirilmesi ve Kontrolü (FCD-2014-5163)

Dr. Öğr. Üyesi Şüktü SU (Yürütücü)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Menderes KALKAT (Araştırmacı)

Arş Gör. Çağlar SEVİM (Araştırmacı)

2014 - 2016
Hastane Ortamında Hastalara Yardımcı Olacak Bir Mobil Robotun (HAYAMOR) Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi (FOA-2013-4150)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Yürütücü)

Prof. Dr. Serhan YAMAÇLI (Araştırmacı)

Doç. Dr. Muzaffer KANAAN (Araştırmacı)


Doç. Dr. Şoner ŞENEL (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç SAVAŞ (Araştırmacı)

2013 - 2016
Ultra Geniş Bant (UGB) Kablosuz Sistemlerin Vücut İçi Ortamlarda Kullanımı ve Mesafe Ölçüm Hatalarının Modellenmesi (FYL-2014-5429)

Doç. Dr. Muzaffer KANAAN (Yürütücü)

Arş. Gör. Dr. Memduh SUVEREN (Araştırmacı)

2014 - 2015
Paralel Programlama Tekniklerinin Gelişime Dayalı Algoritmalar Üzerindeki Etkinlik Analizi (FBD-10-3117)

Prof. Dr. Alper Baştürk (Yürütücü) 

Doç. Dr. Rüştü AKAY (Araştırmacı)

2010 - 2015
Sezgisel Yöntemler ile Adaptif Gürültü Giderimi ve Kestirim (FYL-2013-4821)

Doç. Dr. Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA (Yürütücü)

Cüneyt ÖZTÜRK (Araştırmacı)

2013 - 2014
Paralel Zeki Optimizasyon Algoritmalarının GPU Üzerinde Gerçekleştirilmesi (FBA-11-3520)

Prof. Dr. Adem KALINLI (Yürütücü)

Prof. Dr. Alper Baştürk (Araştırmacı)

Doç. Dr. Rüştü AKAY (Araştırmacı)

2011 - 2014
Tıbbi İmplant Haberleşme Sistemleri için Ultra Geniş Bant Sinyal Propagasyonunun Modellenmesi (FBA-12-3885)

Doç. Dr. Muzaffer KANAAN (Yürütücü)

Arş. Gör. Dr. Memduh SUVEREN (Araştırmacı)

2012 - 2014
Yapay Sinir Ağları Kullanarak İnsan Kalça ve Diz Eklemlerinin Deneysel Gürültü Analizi (FBA-10-2916)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Yürütücü)

Prof. Dr. Yahya POLAT (Araştırmacı)

Prof. Dr. İkbal ESKİ (Araştırmacı)

2010 - 2012
Yapay Arı Koloni Algoritmasıyla Sayısal Süzgeç Tasarımı (FBT-07-91)

Prof. Dr. Nurhan KARABOĞA (Yürütücü)

Doç. Dr. Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA (Araştırmacı)

2007 - 2009