Bölüm Başkanının Mesajı

Son yıllardaki hızlı teknolojik ilerlemelerin ve gelişmelerin meydana getirdiği hızlı ve köklü değişim, sosyal yaşam tarzını ve kültürel aktiviteleri de dahil olmak üzere hemen her alanda kendini hissettirmektedir. Yüksek eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme (AR - GE) sahalarının da bu hızlı değişimden etkilenmemesi mümkün değildir.

Teknolojik gelişmelerin etkisi ile pek çok yeni ürün ve hizmet ortaya çıkmıştır ve bu ürünlerin önemli bir bölümü mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin sinerjik bir şekilde birleşiminden meydana gelmiştir. Bu birleşim bugün öyle bir noktaya varmıştır ki, bu ürünlerin tasarım ve gelişimine artık tek bir pencereden bakmak doğru değildir. Bu gelişmeler, makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar gibi temel mühendislik alanlar arasında disiplinler arası bir çalışma ve koordinasyonu kaçınılmaz kılmaktadır. Mekatronik mühendisliği, işte bu disiplinlerarası çalışma ve koordinasyonu sağlamak maksadıyla ortaya çıkan bir mühendislik anabilim dalıdır. Temel olarak, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar ve endüstriyel teknolojilerinin birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak kullanılmasını ve AR - GE destekli bir şekilde yeni ürünler tasarlanmasını ve üretilmesine öncülük edilmesini amaç edinmektedir.

2005 - 2006 eğitim öğretim yılında yüksek lisans programı olarak başlayan bölüm, 2009 - 2010 eğitim öğretim yılında örgün ve ikinci eğitimle birlikte 80 öğrenci almak suretiyle, 4 yıllık lisans programını başlatmış bulunmaktadır.

Sonuç olarak, mekatronik mühendisi her zaman diğer mühendislik dalından mezun olan mühendise göre mesleki uygulama alanı, eleman istihdamı ve ileri teknolojik üretime yönelik sektörlerde tasarım ve kontrol alanları açısından bir adım önde olacaktır.


Prof. Dr. Şahin YILDIRIM
Bölüm Başkanı