Temel Elektrik Devre Laboratuvarı

Deney föyü için ilgili deney adına tıklayınız.

HaftaDeney AdıDeney Sorumlusu
1

Deney Setleri ve Temel Ölçüm Sistemlerinin Tanıtılması

Tek. İbrahim ÖZTÜRK
2

Temel Elektrik Devre Elemanlarının Tanıtılması

Arş. Gör. Dr. Şaban ULUS
3

Kirshoff Akım ve Gerilim Yasalarının Uygulanması

Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRNAP
4

Düğüm ve Göz Analizlerinin Uygulanması

Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRNAP
5

Thevenin Teoreminin Uygulanması

Arş. Gör. Mustafa Yusuf YILDIRIM
6

Norton Teoreminin Uygulanması

Arş. Gör. Mustafa Yusuf YILDIRIM
7

Süperpozisyon Teoreminin Uygulanması

Arş. Gör. Mustafa Yusuf YILDIRIM