Mekatronik Laboratuvarı - II

Deney föyü için ilgili deney adına tıklayınız.

HaftaDeney AdıDeney Sorumlusu
1

Ölçme ve Değerlendirme

Yük. Müh. İbrahim ÖZTÜRK
2

Hidrolik - Pnömatik Sistemler

Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRNAP
3

Deneysel Karıştırma İstasyonunun PID ile Debi Kontolü

Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRNAP
4

COSIMIR Lab. Programı ve Uygulamaları

Arş. Gör. Mehmet Safa BİNGÖL
5

Mobil Robot Yörünge Kontrol Deneyi

Arş. Gör. Mehmet Safa BİNGÖL
6 & 7

CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları

Arş. Gör. Dr. Şaban ULUS