Staj Başvuru İşlemleri

Staj Başvurusunda Takip Edilmesi Gereken Adımlar

1 - Bölümümüzden İş Sağlığı ve Güvenliği dersini almayan öğrencilerimiz için, yetkili bir kurumdan minimum 16 saatlik olan ve verilen eğitimin konu başlıklarını ihtiva eden “İş Sağlığı ve Güvenliği” sertifikası alır.

2 - Staj yapılacak yer zorunlu staj formu istiyor ise “Zorunlu Staj Formu” doldurulur. Staj komisyonuna imzalatıldıktan sonra zorunlu staj formunu isteyen firmaya teslim edilir.

3 - “İşyeri Onay Formu” doldurulur. Formdaki “Bu kısım, ÖĞRENCİ tarafından doldurulacaktır.” yazan kısım öğrenci tarafından; “Bu kısım, FİRMA/KURUM tarafından doldurulacaktır” yazan kısım ise staj yapılacak firma tarafından eksiksiz doldurulacaktır, firmanın doldurduğu kısımların imza ve kaşe yaptırılması sağlanır. 

4 - “İşyeri Bilgi Formu” doldurulur. Bu form staj yapılacak firma tarafından eksiksiz doldurulacaktır, firmanın doldurduğu kısımların imza ve kaşe yaptırılması sağlanır.

5 - Öğrenci staja başlamadan tarihinden en az 10 gün önce staj başvurusunu OBİSİS üzerindeki staj başvurusu sekmesinden yapar. Başvurusunu tamamladığında sistemin PDF olarak ürettiği dosyayı çıktı alarak imzalar.

6 - Bu işlemleri tamamlayan öğrencinin şu belgeleri ilgili komisyon üyesine şahsen teslim etmesi gerekir: OBİSİS üzerinden online başvuru sonucu alınan ve imzalanan Staj Başvuru Belgesiİşyeri Onay Formuİşyeri Bilgi Formu ve bölümümüzden İş Sağlığı ve Güvenliği dersini almayan öğrencilerimiz için İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi. E-mail veya posta yoluyla evrak gönderimi ve staj başvurusu kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır. Başvuran öğrencinin şehir dışında olması durumunda bir arkadaşı aracılığıyla staj komisyon üyelerine doğrudan teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - “Staj için uygundur” onayı alınan başvuru, ilgili komisyon üyesi tarafından online olarak da onaylanır. Öğrenci evraklarını teslim etmekte geç kalırsa (staj başlangıç tarihinden on gün öncesinde evraklar teslim edilmelidir) son başvuru onay tarihi geçeceğinden komisyon üyesinin başvuruyu onaylamasına sistem müsaade etmeyecektir. Bu durumda öğrencinin yeniden işyeriyle görüşerek yeni bir başvuru yapması gerekecektir.

8 - Staj başvurusu uygun bulunan ve komisyon üyesi tarafından onaylanan öğrenci, OBİSİS üzerinden alınan ve iş yerine verilmek üzere “Staj Sicil Formu” ve “Sigorta Başlangıç Belgesi’ni çıktı alır. “Sigorta Başlangıç Belgesi” linki OBİSİS’te staj başlangıç tarihinde aktif olmaktadır.

9 - Öğrenciler aşağıda belirtilen günlerde mesai saatleri içerisinde sadece ilgili staj komisyon üyelerine danışma, evrak teslimi ve zorunlu staj belgesi imzalatma işlemi yaptırabileceklerdir. Ancak ilgili komisyon üyesine ulaşamadıkları durumlarda diğer komisyon üyelerine gidebileceklerdir.

Pazartesi: Doç. Dr. Rüştü AKAY, Staj Komisyon Başkanı

Salı: Arş. Gör. Dr. Memduh SUVEREN, Staj Komisyon Üyesi

Çarşamba: Arş. Gör. Dr. Burak ULU, Staj Komisyon Üyesi

Perşembe: Arş. Gör. Mustafa Yusuf YILDIRIM, Staj Komisyon Üyesi

Cuma: Arş. Gör. Dr. Şaban ULUS, Staj Komisyon Üyesi


Staj Tamamlandıktan Sonra Yapılması Gerekenler

1 - Yaz döneminde stajını tamamlayan öğrenci, işverenin doldurmuş olduğu “Staj Sicil Formu’nu kapalı ve mühürlenmiş bir zarfta teslim alır. Hazırlamış olduğu defterinin tüm sayfalarındaki tasdik eden kısımlarını yanında staj yaptığı mühendise onaylatır. Defterin iç kapak kısmı da eksiksiz bir şekilde doldurulmalı, fotoğraf kısmı boş bırakılmamalıdır. Defter formatları sayfanın sonunda mevcuttur.

2 - Staj yapan öğrenci staj defterini ve kapalı zarftaki “Staj Sicil Formu” nu yaz dönemi için 15 Ekim’e kadar, ara dönemlerde staj bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Bölüm Başkanlığımıza teslim eder.

3 - Yurt dışında staj yapan öğrenci staj sonunda staj değerlendirme fişi ve staj raporuna ilave olarak staj yapılan yerden alınacak stajın konusu ve süresini gösterir onaylı bir belgeyi staj komisyonuna zamanında iletmek zorundadır. Yurt dışında staj yapan öğrenciler, evraklarının tamamını İngilizce olarak hazırlamalıdır.

4 - Gerekli belgeler Dokümanlar sayfasında bulunmaktadır.