Duyurular

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan önlisans ve lisans öğrencisinin/öğrencilerinin akademik danışmanları yardımıyla hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine / teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 2209 – A ve TÜBİTAK 2209 – B programlarının başvuru aşaması 25.04.2023 tarihi itibariyle başlamıştır. Araştırma Dekanlığı tarafından Lisans ve Önlisans öğrencilerimize TÜBİTAK 2209-A/B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri hazırlama eğitimi verilecektir. Eğitim planlaması ve bağlantısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Öğrencilerin katılımını sağlamak amacıyla bölümlerin web sayfalarında ilgili bilgilerin ve ekteki görsellerin duyurulması hususunda, gereğini rica ederim. 

 

1. Eğitim Günü 16.05.2023 Saat 12.30-13.30
1. İnşaat Mühendisliği
2. Harita Mühendisliği
3. Endüstri Mühendisliği
4. Çevre Mühendisliği
5. Biyomedikal Mühendisliği
6. Bilgisayar Mühendisliği
7. Gıda Mühendisliği
8. Yazılım Mühendisliği 

 

2. Eğitim Günü 17.05.2023 Saat 12.30-13.30
1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
2. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
3. Enerji Sistemleri Mühendisliğ
4.Mekatronik Mühendisliği
5. Makine Mühendisliği
6. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
7. Tekstil Mühendisliği

 

ZOOM BİLGİLERİ

Şifre: 994712

Her iki eğitim için aynı bağlantı bilgileri kullanılacaktır.