Duyurular


Mekatronik Laboratuvarı 1 Grup ve Öğrenci Listesi

 

Verimli bir şekilde ders işlenebilmesi için gruplar eşit sayıda öğrencilerle ayarlanmıştır. Bu sebeple grup değişikliği sadece aynı saatte alınan başka bir dersle çakışma olması durumunda veya çapraz yer değiştirme (farklı gruptaki iki öğrencinin talebi ile gruplarının değişimi) yoluyla yapılacaktır. Değişiklik talebi en son 01.10.2018 Pazartesi saat 12:00'ye kadar alınacak olup bu saatten sonra hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. Değişiklik talebi Arş. Gör. Memduh SUVEREN'e şahsen (mailler dikkate alınmayacak ) yapılacaktır.

Dersler 5 Ekim 2018 günü işlenmeye başlayacaktır.

Toplam 8 haftadan oluşan dersin devam şartı 6 haftadır.

Deney föyü olmayan öğrenciler derse alınmayacaktır.