Duyurular

Başka üniversitelerden yaz okulu için ders alacak öğrencilerimizin,

hangi üniversiteden, hangi dersi alacakları ve dersin AKTS kredisi ile saat bilgisini içeren bir dilekçe vermeleri gerekmektedir.

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.


2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yaz okulu açacak Öğretim Elemanımız
bulunmamaktadır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı sonunda ders alanılabilecek üniversitelerin isimleri;
-Kocaeli Üniversitesi
-Yıldız Teknik Üniversitesi
-Atılım Üniversitesi
-Bahçeşehir Üniversitesi
-Sabancı Üniversitesi
-İstanbul Teknik Üniversitesi
-Ortadoğu Teknik Üniversitesi
-Karabük Üniversitesi