Duyurular

Bitirme Durumundaki Öğrencilerin Stajları

1) Bölümümüz öğrencilerinden stajlarını uzaktan ödev şeklinde yapabileceklerin listesi (2019-2020 bahar yarıyılı sonu itibari ile mezun olabilecek durumda olan öğrenciler) yayınlanmıştır. 2019-2020 bahar yarıyılı sonu itibari ile mezun olabilecek durumda olan, ancak listede ismi yer almayan öğrencilerin mezuniyet durumları, sınıf danışmanları tarafından onaylanması şartıyla belirtilen sürelerde uzaktan staj yapabileceklerdir. Bu durumda olan öğrencilerin, staj komisyonu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

2) Uzaktan staj için obisisten herhangi bir başvuru yapılmayacaktır.

3) Staj ödev konularına 1. Staj ve 2. Staj için buradan ulaşabilirsiniz.

4) Salgın öncesi başlanan, ancak eksik kalan stajların tamamlanan kısmının değerlendirmeye alınarak, kalan kısmının uzaktan ödev uygulamasıyla yapılmasına karar verilmiştir. Bu durumda olan öğrenciler:

  • Eğer tamamlanan kısım 12 günden fazla ise tamamlanan süre için staj defteri teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik kalan kısım için 12 günlük uzaktan ödev şeklinde stajlarını tamamlayacaklardır.
  • Eğer tamamlanan kısım 12 günden az ise tamamlana süre için staj defteri teslim etmelerine gerek yoktur. 20 günlük uzaktan ödev şeklinde stajlarını yapacaklardır.

5) Bir stajı olan öğrenciler stajlarını 29/06/2020-18/07/2020 tarihleri arasında 20 gün olmak üzere yayınlanan ödev konuları dikkate alınarak kendi belirledikleri ödevleri uzaktan yapma şeklinde gerçekleştireceklerdir.

6) İki stajı olan öğrenciler ikinci stajlarını 20/07/2020-08/08/2020 tarihleri arasında 20 gün olmak üzere yayınlanan ödev konuları dikkate alınarak kendi belirledikleri ödevleri uzaktan yapma şeklinde gerçekleştireceklerdir.

7) Ödevler bölüm sayfasında bulunan staj defteri formatı kullanılarak hazırlanacaktır.

8) Staj defterlerinin en az 20 (staj günü başına 1 sayfa olmak üzere) olması gerekmektedir ve en fazla 40 sayfa olabilir.

9) Ödevlerin benzerlik kontrolleri Turnitin programı ile yapılacak olup benzerlik oranı %30'dan fazla olan staj ödevleri geçersiz sayılacaktır.

10) Ödev teslim tarihleri, 1. staj dönemi için 19-21 Temmuz 2020, 2. staj dönemi için 08-10 Ağustos 2020 olup, bu tarihlerden önce veya sonra ödev teslimi yapılamayacaktır.

11) Tamamlanan ödevler akay@odev.erciyes.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

12) Yapacağınız ödevlere vereceğiniz isimlerde kaçıncı staj olduğu ve öğrenci numaranız olmalıdır. (1.staj için örnek dosya ismi: 1_103112XXXX.doc,  2.staj için örnek dosya ismi: 2_103112XXXX.doc)

13) Staj komisyonu süre bitiminde ödevleri değerlendirecektir.


STAJ - 1

STAJ - 2