Duyurular


Yaz okulunda farklı üniversitelerden ders alan öğrencilerimiz, transkriptleri ile ıslak imzalı dilekçelerini taratarak elektronik ortamda 

Dr. Öğr. Üyesi M.Bahadır ÇETİNKAYA'ya mail atacaklar (cetinkaya@odev.erciyes.edu.tr)

ve daha sonra her iki belgenin de orijinal nüshasını posta yolu ile Arş.Gör. M.Safa BİNGÖL’e göndereceklerdir.