Duyurular

TESYEV Yüksek Öğrenim Bursları


 

 Müracaat eden öğrencilere ait belgelerin Fakültemiz bünyesinde bulunan Burs Komisyonumuzca duyuruda belirtilen adaylık koşulları dikkate alınmak suretiyle ilk değerlendirmeye tabi tutularak aday olabilecek öğrencilerin tespit edilerek aday öğrencilerimize ait müracaat formu ve duyuruda belirtilen eklerin, TESYEV’e gönderilebilmesi için 30 Eylül 2020 tarihine kadar bölümümüzden dekanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.