Araştırma Konuları

Araştırma Konusu:

Taşıt kontrol sistemleri

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Taşıtların kontrol sistemlerinin dizaynı, hız kontrolü, yarı aktif ve aktif süspansiyon sistemlerinin kontrolü, motor kontrol sistemleri, aktarma organları kontrolü, savrulma stabilizasyonu, yalpa dinamiği, taşıt kararlılığı, aktif diferansiyel, aktif direksiyon sistemi, ABS ve ASR kontrol sistemleri, geleneksel kontrol organları ve ileri taşıt kontrol sistemleri.

 

Araştırma Konusu:

Yapay Sinir Ağları

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Mekanik sistemlerin titreşim analizlerinde ve kontrolünde farklı algoritmalara sahip Yapay Sinir Ağlarının bir analizör veya denetleyici olarak kullanılmasıdır.

 

Araştırma Konusu:

Mekanik/Mekatronik sistemlerin gürbüz tasarımı, Mekanik sistemlerde titreşim ve gürültü analizi, Mekanik sistemlerde modelleme (Yapay sinir ağları ile) ve Optimizasyon uygulamaları

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Gerçek çalışma koşullarında var olan fakat modellenemeyen parametrelerin dikkate alındığı robust tasarım yaklaşımları. Sistemlerdeki titreşim ve gürültünün ölçümü, analizi ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi. Yapay sinir ağları ile sistem modelleme ve Optimizasyon yöntemleri ile en iyi parametre seçimi

 

Araştırma Konusu:

Mobil Robotik Sistemlerde Konum Tespiti (Lokalizasyon), Tıp alanında mikro- ve nanorobotik sistemler, Şahsi ve kablosuz vücut alan ağları

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Mobil robotik sistemlerde konum tespiti algoritmaları. Cerrahi alanında yeni nesil mikro- ve nanorobotik sistemlerin tasarlanması ve kablosuz olarak kontrolü. Şahsi ve kablosuz vücut alan ağları ve bunların tıp alanındaki uygulamaları.

 

Araştırma Konusu:

Mobil Robot Kontrolü

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Mobil robotlarda yörünge planlama ve yörünge kontrolü. Mobil robot kontrolünde Yapay Sinir Ağı, PID ve Adaptif kontrol yaklaşımları. Mobil robot yörünge analizi.

 

Araştırma Konusu:

Uygulamalı robotik

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Robotik sistem tasarımı, Bilişim teknolojileri, Gömülü sistemler, Kontrol sistemleri, Hareket sistemleri, Biyomekanik hareket teknolojileri, Askeri savunma ve güvenlik sistemleri, Silah teknolojileri, Uçuş kontrol sistemleri,