Lisans - Program Yeterlilikleri

Lisans öğrenimi gören öğrenciler aşağıda ana başlıklar halinde listelenen beceri ve eğitimleri kazanır.


1-        Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi                  

2-        Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi                  

3-        İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama

4-        Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi           

5-        Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi                  

6-        Mesleki ve etik sorumluluk bilinci     

7-        İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma becerisi          

8-        Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim         

9-        Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci     

10-      Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak                  

11-      Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi


Müfredat dersleri ile ilişiklendirme için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/Learn.aspx?Learn=wTMzr/|drh8= linkine bakabilirsiniz.