Misyon & Vizyon

Bölüm Vizyonu

  •     En son bilimsel ve teknolojik bilgiyi elde edip; yeniden üretmeye yönelik bir alt yapı oluşturmak,
  •     Uluslararası rekabete hazır, ülke gelişmesine yönelik yeni kuşaklar yetiştirmek,
  •     Üniversite-Sanayi işbirliğinin en iyi şekilde yaşama geçirilmesi konusunda hamleler yapmak.


Bölüm Misyonu

  •     Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır insan gücünü yetiştiren;
  •     Öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandıran, Ar-Ge ile Tasarım Proje yarışmalarına teşvik eden eğitim ve öğretim ortamı sunan;
  •     Uluslararası standartlarda araştırma ve bilimsel yayın yapan bilim insanına ihtiyaç duyduğu altyapıyı ve ortamı değişik projelerle sağlayan;
  •     Ulusal değerlere duyarlı, çözüm üreten bir bölüm olmaktır.