Program Profili

Program Profili                   
1      Lisans                   
1.1          Kabul ve Kayıt Koşulları                   
1.2          Önceki Öğrenmelerin Tanınması                   
1.3          Üst Derece Programlara Geçiş                   
1.4          Ölçme ve Değerlendirme                   
1.5          Mezuniyet Koşulları                   
1.6          İstihdam Olanakları                   
1.7          Program Yeterlilikleri                   
2      Yüksek Lisans                   
2.1          Kabul ve Kayıt Koşulları                   
2.2          Önceki Öğrenmelerin Tanınması                   
2.3          Üst Derece Programlara Geçiş                       
2.4          Ölçme ve Değerlendirme                   
2.5          Mezuniyet Koşulları                   
2.6          İstihdam Olanakları                   
2.7          Program Yeterlilikleri                   
3      Doktora                   
3.1          Kabul ve Kayıt Koşulları                   
3.2          Önceki Öğrenmelerin Tanınması                   
3.3          Ölçme ve Değerlendirme                   
3.4          Mezuniyet Koşulları                   
3.5          İstihdam Olanakları                   
3.6          Program Yeterlilikleri