Temel Elektrik Devre Laboratuvarı

Laboratuvar Ders Sorumlusu: Öğr.Gör. Emir ESİM (Ö.Ö. & İ.Ö.)
Laboratuvar Sorumlusu: Arş.Gör. Ahmet KIRNAP

>> 2017-2018 Bahar Yarıyılı "Temel Elektrik Devre Laboratuvarı" Deney Grupları ve Deney Saatleri için tıklayınız...Laboratuvar

Hafta

Deneyler

Ahmet
Kırnap

Burak
Ulu


Memduh
Suveren

Sertaç
Savaş

Şaban
Ulus


Ted.Lab.

1. Hafta

1- Ölçme Tekniği

 

 

 

 

 

1

 

 

2. Hafta

2- Temel Elektrik Devre Elemanları

 

 

 

 

 


 

3. Hafta

3- Kirshoff Akım ve Gerilim Yasaları

1

 

 

 

 

 

 

 

4. Hafta

4- Çevre ve  Göz Teoremi ile Devre Analizi


 

 

 

 

 

 

5. Hafta

5- Thevenin Teoremi  ile Devre Analizi

 

 

 

 

1

 

 

 

6. Hafta

6- Norton Teoremi  ile Devre Analizi

 

 

 

 

1

 

 

 

7. Hafta

7- Süperpozisyon Teoremi  ile Devre Analizi

 

 

 

 

1

 

 

 

8. Hafta

8- RLC Devreleri

 

 

 

 

 

 

1

 


>> Föyler ve Dokümanlar

1. Deney
2. Deney
3. Deney
4. Deney
5. Deney
6. Deney
7. Deney
8. Deney